Chuối – Đồng Thuận Phát

Vận chuyển chuối giống

Ương chuối giống

Chuối đã ra đồng…

Liếp chuối đã 3 tháng

Vườn chuối hút tầm mắt

Chuối con

Tỉa dọn lá

Vô gốc chuối

Phát cỏ

Rải phân chuối

Kết quả đầu tiên….siêu đẹp

Công nhân xây dựng nhà xưởng

Bài viết liên quan

doi tac